Tiger

Tiger produkter går igenom en lång rad tester innan de släpps på marknaden. Dessa tester ska säkerställa en hög nivå av prestanda och hållbarhet på produkten.

Utöver dett gör man dagligen tester, som säkerhetstester och hållbarhetstester för de använda materialen, eltester och sanitetstester.

Tigers kvalitetskontroller genomförs med den mest optimerade utrustningen, för att kunna evaluera alla tänkbara situationer. Endast produkter som klarar dessa noggranna tester erbjuds till kunderna.