Vilken kaffekvarn till vilket ändamål?

2020-09-03 : Tips & guider
Vilken kaffekvarn till vilket ändamål?

Kaffebönor är en av de allra mest aromatiska livsmedlen, med över 800 olika aromkomponenter. När kaffebönorna mals frigivs denna arom och samtidigt börjar aromen sakta men säkert försvinna.

När du maler dina kaffebönor själv, precis innan du ska använda dem, så får du många flera smakaromer med i bryggningen och ned i koppen. Av denna enkla orsak rekommenderar vi alltid att man själv maler bönorna.

När du ska välja kaffekvarn ska du ta utgångspunkt i vilken bryggmetod du använder. Som tumregel ska presskaffe vara grovt, filterkaffe medium och espresso finast.

  

Kvarn till espressomaskin

När det gäller kvarnar till espressomaskiner är det särskilt viktigt att man maler kaffebönorna precis innan man brygger dem. När du brygger med optimala 9,2 bars tryck får du en läcker creme på toppen av espresson, genom att kaffets olja binder sig till vattnet. Oljorna i kaffebönorna försvinner snabbt efter att bönorna malts.

Malningsgraden betyder otroligt mycket för genomrinnings-tiden på din espressomaskin och därför är kvarnen ett så viktigt redskap, när det gäller en perfekt espresso. Det finns otroligt många åsikter om hur espresson ska bryggas och hur lång genomrinningstiden ska vara. Som tumregel kan man säga att 20 sekunders bryggning ska ge 30 ml espresso. Det innebär att från det att du startar espressomaskinen ska du vänta 20 sekunder och mäta hur mycket du har bryggt.

Om du har bryggt mer än 30 ml ska du ställa in kvarnen finare och tvärtom om du bryggt för lite.

Kom ihåg att detta endast är vägledande. Om du vill ha 35 ml på 20 sekunder eller 30 ml på 22 sekunder så är det precis så du ska brygga din espresso.

 

Val av espressokvarn

Det är viktigt att ha en bra kvarn som kan mala jämnt och fint, utan att utsätta kaffet för allt för mycket värme. När det gäller val av kvarn är det bra att ta utgångspunkt från din espressomaskin. Många av producenterna gör kvarnar som är designade för att passa espressomaskinen. Därför ska du helst välja kvarn från samma producent som espressomaskinen.

Om du vill ha en stor, semiprofessionell kvarn rekommenderar vi kvarnarna från Macap, som är en av världens största och äldsta producenter av kaffekvarnar till espressobryggning. 

 

Priser

Prisskillnaden på de olika kvarnarna är ett uttryck för hur kraftiga/stora kvarnarna är. Det är en sak vilket material kvarnen är gjord av eller hur stor bönbehållare den har, men den viktigaste faktoren är hur stora kvarnblad den har.

Det finns två typer av kvarnblad: konformade och flata. Konformade är ett kvarnblad med axel i mitten och avståndet mellan dessa två kan avgöra malningsgraden. Storleken på de konformade är oftast mindre än de flata. Att kvarnbladen är flata betyder egentligen bara att det är två blad som ligger på varandra och dessa kan vridas från varandra, för att öka malningsgraden.

Att välja flata eller konformade är mycket personligt. Fast faktum är att de flata oftast är större, kan mala mer kaffe i timmen och är snabbare. Därför är priset på de flata oftast högre än de konformade.

Dela detta innehåll